Мінеральні добрива: необхідний мінімум


«Закон мінімуму» Лібіха: історія

Юстус фон Лібіх – перший дослідник, який зацікавився питанням мінімуму необхідних живильних речовин для росту, розвитку та високих показників урожайності рослинного організму.

У 40-х роках XIX століття, вивчаючи мінеральне живлення рослин, учений прослідкував залежність росту рослин від певних хімічних елементів.

Результати дослідження Ю. фон Лібіха відображені у законі мінімуму, в якому йдеться про наступне: ріст рослин та обсяг урожаю більшою мірою залежить від мінімальної кількості певної речовини, а не від наявності усіх необхідних елементів. Відсутність одного з компонентів провокує затримку росту.

У подальшому автори розширили зміст положення та включили інші не менш важливі фактори, наприклад, температуру, час, освітленість.

Однак значна прогалина робіт Лібіха полягає у відсутності пояснення появи азоту та значення елемента для живлення рослин. Пізніше хімік Жан Батист Буссенго у результаті низки дослідів з’ясував, що рослини «беруть» азот не з повітря, а з ґрунту, мінеральних солей.

Таким чином, описано достатньо вузький клас явищ, який базуєтся на консервативній моделі організму, тому практичне застосування закону потребує уточнень. Виходячи з цього, Ю. Одум запропонував використовувати два допоміжні принципи: взаємодію факторів (принцип вказує на доцільність комплексного підходу під час екологічного дослідження) й обмежувальний, котрий нівелює похибки у процесі тривалого дослідження екосистем.

Мінеральні добрива: для чого потрібні та де купити

В інтернет-магазині компанії «Агро-Допомога» можна купити якісні мінеральні добрива з мінеральними солями у складі, яких не вистачає рослинам.

Обирати підкормку треба з огляду на те, якого елемента не вистачає рослині для швидкого росту та нормального розвитку. В одному випадку цілком достатньо добрива з елементом у моноформі в складі – азот, фосфор або калій. В інших ситуаціях необхідно використовувати комплексні добрива – подвійні на зразок амофосу чи потрійні – нітроамофоска.

У ґрунті нерідко міститься менше живильних речовин, ніж потрібно рослинам, тому нестачу елементів треба додатково компенсувати підкормкою – азотом, фосфором, калієм.

Вплив мінеральних речовин на рослини

Азот у складі мінеральних добрив сприяє посиленню росту та збільшенню урожайності. Цю речовину рослина отримує з ґрунту у вигляді нітратів та амонію завдяки кореневій системі.

Фосфор – елемент, без якого повноцінно неможливі процеси фотосинтезу, передачі енергії, а також диференціації клітин, створення точок росту.

Фосфор необхідний для швидкого дозрівання та стійкості рослин до несприятливих факторів. 

Калій потрібен для підвищення якості урожаю та боротьби з хворобами рослин. Елемент активізує ферменти, затримує вологу, що важливо для рослин в умовах посухи, заморозків, мінералізації ґрунту.


Повернутися до списку новин